GRAFIK

Siłownia pracuje od 12 czerwca  z przerwą w ciągu dnia od12-16:00. Poranne godziny pracy to 8-12:00

Popołudniowe16-22:00. Zmiany obowiązują do końca sierpnia.